Vartotojų teisių direktyvos perkant internetu

Naujos 2014 metų Vartotojų teisių direktyvos perkant internetu

Video medžiaga paruošta pagal projektą „Bendradarbiavimas su verslu, stiprinant vartotojų teises elektroninėje erdvėje“. Projekto rėmėjas LR Teisingumo ministerija. Projekto veiklos yra remiamos iš LR valstybės biudžeto lėšų.